Cерпнь 2018

21 Вересня 2018 - 13:55

316.6-055.2(02.053.2)

Б 12

Бабкіна, К. 

Сила дівчат : маленькі історії великих вчинків [Текст] / К. Бабкіна . – К. : КНИГОЛАВ, 2018 . – 112 с.

ЦБ,

Ф.1-8

821(477)’’1917/1991’’-93

Б 21

Баль, Є.

     Меридіани штурмана Барка [Текст] / Є. Баль . – Житомир : [б. і.], 2017.– 300 с.- ( Оновлена Донеччина).

ЦБ,

Ф.1-7

821(470)

Б 44

Бєляєв, О. Р.

Людина – амфібія. Острів загиблих кораблів . Голова професора Доуеля [Текст] / О. Р. Бєляєв ; пер. з рос. І. Базилянської . – К. : Школа, 2009.–512 с.: іл.-(Бібліотека пригод).

Ф.7
821(477)’’1917/1991’’-1-93

Б 61

Білоус , Д. Г.

Диво калинове [Текст] : вірші для мол. та серед. шк. віку / Д. Г. Білоус ; худ. О. І. Кошель . – К. : Веселка, 1988.–158 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

Ф.7
821(450)-31

Б 78

Боккаччо , Джованні.

Декамерон [Текст] : роман / Джованні Боккаччо ; пер. з італ . Микола Лукаша ; передм. Г. Кочури ; прим. О. Кругликової .  – Х. : Фоліо, 2005.– 671 с. – (Бібліотека світової літератури).

Ф.7
811.112.2(075)

Б 82

Бориско, Н. Ф.

Самовчитель німецької мови [Текст] = Deutsch ohne Probleme ! : в 2 т. / Н. Ф. Бориско . – К. : Логос, 2011. –

Т. 1 : для начинающих . – 480 с.

Ф.7
373.3/.5.016(075.3)

В 38

     Веселий струмочок [Текст]: хрестоматія для позакласного читання . 2 клас / упоряд. Л. О. Гребенькова . – Х. : Ранок, 2012. – 144 с. : ілюстр. Ф.7
908.355.48(477.61/62)АТО

’’2014/…’’

Г 14

Гайвороновський , Петро.

     Війна в Донбасі : Скельця калейдоскопа. Нотатки педагога [Текст]: есе, новели, нариси / П. Є. Гайвороновський .  – Житомир : [б. і.], 2017. – 130 с. –

( Оновлена Донеччина).

ЦБ,

Ф. 1-4,

Ф. 6-8

821.(38)’01

Г 64

     Гомерова «Іліада» [Текст]: для серед. та ст. шк. віку / переказ  К. І. Гловацька ; худож. Р. Масаутов ; [віршов.  пер. Б. Тена ; авт. передм. А. Білецький ]  . – 2 – ге вид. –  К. : Веселка ; Т. : Навч. кн. – Богдан, 2006. – 148 с. : іл. – ( Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах « Світовид»). Ф.7
821(38)’01

Д 13

     Давньогрецька трагедія. Есхіл. Софокл. Евріпід [Текст] : пер. з давньогрецької  / [худож .- іл. К. Ю. Акізов ; худож. – оформ. Б. П. Бублик ]. – Х. : Фоліо, 2006.– 479 с. : іл. – ( Бібліотека світової літератури / редкол. : Дмитро Наливайко ( голова) [та ін.]). Ф.7
373.161.2(075.3)

Д 18

Данилко, О. Ю.

Тренажер  [Текст]:  дидактичні матеріали для тематичного опитування з української мови. 2 клас / О. Ю. Данилко . – Тернопіль : Підручники і посібники , 2016 . – 144 с. – (Дидактичні матеріали).

Ф.7
821(477)’’1992/…’’-1

Д 40

Джміль, Микола.

     Аттіла або благовіст любові [Текст] / М. Джміль. – Житомир : Євенок О, О. , 2017. – 472 с.

ЦБ,

Ф.1-7

94(100)(=161.2)(075.8)

 

Євтух, В. Б.

     Закордонне українство [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Євтух [та ін.]; Київський національний ун – т ім. Тараса Шевченка, Національна академія держ. Управління при Президентові України, Центр сучасного суспільства . – К .: ВІК , 2005 . – 308 с.

Ф.7
821(477)’’1992/…’’-31

Ж 78

Жовна, Олександр.

Солодка ілюзія життя [Текст] : повісті / О. Жовна. – Львів : ЛА Піраміда, 2015. – 186 с. – (Приватна колекція).

Ф.7
502(477.64-751.3)(03)

З 33

     Заповідник « Камяні Могили» – природна та духовна святиня України [Текст] : науково-інформаційний довідник; Запоріжжя: Дике поле,2017. –216с.-(з нагоди90-річчя заповідника «Кам’яні могили «). ЦБ
94(477)…/1917-94

З 63

Зінчук , С. С.

Гайдамацька січ [Текст] : історичне дослідження. Поема  / С. С. Зінчук. – 2 – е вид. – Київ : Щек , 2012.

Ф.7
811.161.1(038)

З 91

Зубков , Микола.

     Новітній російсько – український , українсько – російський словник та граматичний коментар [Текст]: словник /М. Г. Зубков .–Х.: Торсінг,2005.–480 с.

Ф.7
94(477)(036)

І 25

 

Івченко, Андрій Сергійович.

Вся Україна [Текст]  : путівник / А. С. Івченко . – К. : Картографія , 2008. – 656 с.

Ф.7
811.161.2’35(038)

І 25

Івченко, А. О.

Новий орфографічний словник української мови [Текст] : 43000 слів / А. О. Івченко . – Тернопіль : Навч. книга – Богдан , 2007 . –  712 с.

Ф.7
821(81)-31

К 57

Коельйо, Пауло.

Алхімік [Текст] : роман / П. Коельйо ; пер. з порт. В. Й. Шовкуна . – Друге вид. – Харків : КК « Клуб Сімейного Дозвілля», 2014 . – 288 с.

Ф.7
821(477)…/1917-31

К 73

Котляревський, І. П.

     Енеїда [Текст] : поема; Наталка Полтавка : п’єса : для ст. шк. Віку / Іван Котляревський ; [передм. О. М. Колінченко]. – К. : Школа , 2008. – 286,[2] с. – ( Шкільна  хрестоматія).

Ф.  7
821(477)’’…/1917’’-2

К 73

Котляревський, І. П.

Наталка Полтавка. Москаль – чарівник [Текст] : п’єси/І.П. Котляревський . – Харків : Фоліо, 2014. – 90 с.

Ф.7
008(075.8)

К 90

     Культурологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Т. Б. Гриценко [та ін.] ; за ред.  Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навч. л-ри , 2007. – 392 с. Ф.7
821(477)’’…/1917’’-31

М 63

Мирний, Панас.

Повія [Текст] / П. Мирний . – Харків : Клуб сімейного дозвілля , 2017. – 416 с.

Ф.7
502(477.62-751.3)(03)

Н 35

     Національний природний парк « Святі гори» – унікальна природна спадщина [Текст] : науково-інформаційний довідник – атлас  / ред. В. А. Дьякова ; О. В. Дьякова . – Винниця : ПрАТ « Винницька обласна друкарня» , 2017. – 276 с.- ( Оновлена Донеччина). ЦБ,

Ф.1,2,5

821(477)’’1992/’’…-31

Н 56

Нестайко, В. З.

     Неймовірні детективи [Текст] : кримінальні повісті / В. З. Нестайко. –К.:Укр. письменник,1995.–175 с.

Ф.7
821(4770’’1992-34-93

Н 70

Ніцой, Л.

Зомба [Текст] : історія про милосердя / Л. Ніцой . – К.: [б. и.], 2015. – 23 с.

Ф.7
821(73)

П 20

Паттерсон , Джеймс.

Виклик  [Текст] / Д. Паттерсон . – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 288 с.

Ф.7
373.3/.5.016(075.3)

П 47

     Позакласне читання. 3 клас [Текст] : збірник художніх творів : [навч. посібник] / Упоряд.: Н. О. Будна, З. Л. Головко . –  3- тє вид., перероб. і доп. –Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2004. – 160 с. Ф.7
821(477)’’…/1917’’-94

П 65

     Почуємо славу , козацькую славу ! [Текст] : видатні українські твори / укл. С. М. Заготова . – Донецьк : БАО, 2010. – 416 с. – ( Видатні українські твори)(Історія в романах та повістях). Ф.7
94:711.454(477.6).’’18/20’’

П 70

     Праця, виснаження та успіх [Текст] : промислові мономіста Донбасу / М. Ільченко та ін. – Львів : ФОП Шумилович , 2018. – 244 с. ЦБ
502.2-751.3(477.62)(03)

П 77

     Природно – заповідний фонд Донецької області[Текст] : науково-інформаційний довідник / ред. С. П. Натруса ; О. І. Неклеси . – Винниця : ПрАТ « Винницька обласна друкарня» , 2017. – 172 с. ЦБ,

Ф.8

398.2(100)-93

Р 49

     Різдвяні казки [Текст] : [збірка : для дітей дошк. і мол. шк. віку] / переказ В. І. Наливаної .–Київ,2015.– 72с. Ф.7
821(410)-312.9

Р 67

Ролінг, Дж. К.

     Гаррі Поттер і таємна кімната [Текст] : роман / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозова ; за ред.. П. Таращука, І. Малковича. – вид. 8 – ме . – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА  , 2006. – 345 с.

Ф.7
373.3/.5.016(075.3)

С 62

     Сонячні стежини [Текст] : навчальний посібник для додаткового та позакласного читання. 1 – 2 класи / упоряд. Л. В. Ольховська. – Харків : Світ дитинства , 2004. – 192 с. Ф.7
821(477)’’1917/1991’’-1

С 77

Старун, Василь.

Кора нації [Текст] / В. Старун. – Київ : Вид-во Жупанського , 2010. – 218 с.

Ф.7
94(477)’’19’’

Т 91

Тутова, Н. О.

     Бойківщина – Донбас . Збережемо пам’ять [Текст] : монографія / Н. О. Тутова, П. М. Тутова; А. П. Тутова. – Житомир : Євенок О. О. , 2017. – 500 с. – (Оновлена Донеччина).

ЦБ,

Ф.1-6,

Ф.8

821(477)’’…/1917’’-1

У 45

Українка, Леся.

Лісова пісня [Текст] : драматичні поеми . Лірика / Л. Українка. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2010. – 382 с. – ( Шедеври на всі часи).

 

Ф.7
82(477)(075.3)

У 45

     Українська література [Текст] : 7 клас .– Київ : Література ЛТД ,2015.-352с.–(Вершини далекі і близькі). Ф.7
82(477)(075.3)

У 45

     Українська література [Текст] : хрестоматія: 9 клас/ упоряд. О. І. Борзенко, М. П. Сподарець. – 2- ге вид., перероб. і доп. –  Харків : Ранок , 2017. – 256 с. Ф.7
82(477)(075.3)

У 45

     Українська література [Текст] : хрестоматія – довідник: рівень стандарту , академічний рівень 11 клас/упоряд. О. І. Борзенко.– Харків:Ранок,2013.-576 с. Ф.7
821(477)’’1917/1991’’-31

Ч 46

Черепанов, Сергій.

     Гострозорий хлопчик [Текст] /С. Черепанов ;[ пер. з рос. О. Порядинської ; мал. А. Максименко]. – К. : Радуга , 2010.–175с.– ( Бібліотека журналу « Радуга»).

Ф.7
502.172:592/599(477.62)

Ч 45

     Червона книга Донецької  області :тваринний світ [Текст] : науково – інформаційний довідник / ред. В. Д. Залевського ( безхребетні) ; О. І. Бронскова ( хребетні). –  Вінниця: ПрАТ « Вінницька обласна друкарня», 2017. – 452 с.  : іл. ЦБ,

Ф.1, Ф.5,

Ф.7

821(477)’’1992/…’’-1-93

Ч 49

Чернобровая, Т. И.

     Хочу взлететь над суетой [Текст] : поэтический сборник / Т. И. Чернобровая . – Житомир : А. А. Евенок. , 2017. – 162 с.: ил. – (Оновлена Донеччина).

ЦБ,

Ф.2-4,

Ф.7-8

 

502(031)

Ч 91

     Чудеса живого світу [Текст] : ілюстрова енциклопедія для дітей / О. В. Астахова, Л. О. Гаєвська, О. І. Зіненко та ін.– Харьков : Веста, 2002. – 128 с. – ( Я пізнаю світ). Ф.7
821(477)’’…/1917’’-1

Ш 37

Шевченко, Т. Г.

Кобзар  [Текст] / Т. Г. Шевченко ; уклад. О. В. Зав’язкін ; худож.  оформ. : А. М. Недял, О. К. Перепелиця .  – Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. – 480 с. –

( Домашня бібліотека).

Ф.7
821(477)’’…/1917’’-31

Ш 37

Шевченко, Т. Г.

… Моє дружнє  посланіє  [Текст] / Т. Г. Шевченко .  – Київ : Країна Мрій, 2008. – 640 с.– (Бібліотека школяра).

Ф.7
811.161.2’36(07)

Ю 99

Ющук, І. П.

     Практикум з української мови [Текст]: [навчальне видання] / Іван Пилипович Ющук . – 4 – те вид. –  Київ : Освіта, 2000. – 254 с.

Ф.7
821(477)’’1992/…’’-1

Я 76

Яровой, Александр.

     До утренней звезды [Текст] : стихи / А. Яровой. – Житомир : А. А. Евенок, 2017. – 120 с. – (Оновлена Донеччина).

ЦБ,

Ф.6,

Ф.8