Жовтень 2017

7 Листопада 2017 - 10:26

 

20.1

Д 81                          

 

Дуднікова, І.

      Екологія [Текст] : навчальний посібник / І. І. Дуднікова, С. П. Пушкін.- К. : Вид-во Европейського університету, 2006. – 328 с.  

 ЦБ 

60.59(4Укр)

Т 65

      Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі [Текст]   : регіональний вимір / [наук. ред. О. Гарань]. — К.: Стилос, 2017. — 235 с.

ЦБ

63.3(4Укр)6-36

Л 84

Лук’яненко, Л. Г.

      Від хохла до українця[Текст] : роздуми / Левко Лук’яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. -144 с.

 ЦБ, Ф. № 3, 4, 8

63.3(4Укр)6я43

П 59

      Пороги [Текст] : літературно – мистецький і громадсько-політичний самвиданий журнал. Дніпропетровськ. 1988-1990 рр. Числа 1-9 : Вибране / упоряд. Р. Лиша, Ю. Вівташ, О. Сокульська. – К. : Смолоскип, 2009. – 624 с.

 

ЦБ

63.3(4Укр)611

К 84

      Крути [Текст]  : збірка у пам’ять героїв крут / упоряд. О. і Н. Зінкевич . – 2-ге вид. – К. : Смолоскип,  2017. – 422 с.

 ЦБ , Ф. № 1, 2, 3, 4, 6

63.3(4Укр)612

У 31

Удовиченко, О.

Україна у війні за державність [Текст]: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 / О. І. Удовиченко. – К. : Україна, 1995. – 206 с.

ЦБ

63.3(4Укр)62

Г 85

Гришко , В. І.

      Карби часу [Текст] : публіцистика . У 2 т. / Василь Іванович Гришко . – К. : Смолоскип, 1999. – 2009.

Т. 2 / [передм. та упоряд. С. Козака]. – 2009. – 526 с.

 ЦБ

63.3(4Укр)64-3

Л 84

 Лук’яненко, Л. Г.

      Де ти , доле України?[Текст] : роздуми про людину , націю, державу / Левко  Григорович Лук’яненко. – 3- є вид. – К. : Юрко Любченко, 2015. -272 с.

 ЦБ

66.3(4Укр)6

С 83

Стражний , О. С.

      Менталітет Майдану  [Текст] :хроніка подій – свідчення очевидців / Олександр Стражний . нове вид. – К. : Дніпро ,2016 . – 192 с.

 ЦБ

67.9(4Укр)400.7

С 74

      Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі [Текст] : погляд крізь призму прав людини / Авт. звіту Д. Казанський [та ін.] . – К. : АРТ – КНИГА , 2017. – 140 с.

 ЦБ

81.2 Укр

К 58

 

Кожевніков , В.

      Українські національні цінності й українська інтелігенція [Текст] / Валентин Кожевніков .- К. : Панмедія , 2016 . – 40 с.

 ЦБ

83.3(0)-8

М 75

 

 

 

      Молода нація [Текст] : альманах. № 4 (45), 2007 / упоряд. зб. Т. Дзядевич . – К. : Смолоскип, 2007. – 175с.

ЦБ, Ф. № 1-8

83.3(4Укр)6-8

С 61

Сом , М.

      З матір’ю на самоті [Текст] : / Микола Сом. – К.: Смолоскип, 2005. – 134 с.

ЦБ, Ф. № 2, 4, 6, 7, 8

84(0)6

У 45

Українське дошкілля [Текст] : збірка для читання та розповідання дітям старшого дошкільного і молодшого шкільного віку / упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – 10- те вид. – К. : Смолоскип , 2016 . – 560 с.

 ЦБ, Ф. № 2 – 8

84(4Укр)6

Б 81

Бондар, О.

     Де усмішка моєї  країни ?[Текст] : [поезії] / Ольга Бондар . – Чернівці : Місто , 2016 . – 52 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

Г 14

Гайворон , І.

      Гойра [Текст] / Іван  Гайворон. – К . : Задруга , 2015. – 112 с. – ( Українська проза).

 ЦБ

84(4Укр)6

Г 65

Гончарова, Є.

Десь поруч війна [Текст] / Єлізавета Гончарова. – К.: Темпора, 2017. – 168 с.

 ЦБ, Ф. № 2, 5, 7

84(4Укр)6

Д 75

Дробот, Л.

Усміхнися, Україно! [Текст] :кумівські частівки, сатира та гумор . Вип. 1 / Леонід Дробот; [худож. оформ. Коспа О. М.]. – К .: Дніпро, 2006. – 464 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

З 48

Зеленська, С.

Сповідь священика  [Текст]   : роман / Соломія Зеленська. – К. : Фенікс, 2016. – 208 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

К 90

Куліш , М. В

Вибрані твори [Текст] / Микола Володимирович Куліш . – К.: Смолоскип, 2014 . – 968 с. – ( Розстріляне відродження) .

 ЦБ, Ф. 2, 4, 5, 7

84(4Укр)6

К 26

Карпенко , В.

      Уроки пройдених доріг [Текст] / Віталій Карпенко . – К. : Смолоскип, 2011. – 784 с.

 ЦБ, Ф. № 3, 5, 8

84(4Укр)6

К 26

Карпенко, О.

Підручник янгола [Текст] : роман / Олена Карпенко. – К.: Фенікс , 2017. – 256 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

М 18

Малаш , О.

Любові багато не буває [Текст] : роман / Олександра Малаш. – К. : Фенікс, 2016. – 272 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

М 19

Малкович, І. А.

Подорожник з новими віршами [Текст] : вибрані та нові  поезії / І. А. Малкович . – вид. 3-тє , допов. – К. : А-ба-ба-га-ла-ма-га , 2017 . – 304 с. – (Українська Поетична Антологія).

 ЦБ

84(4Укр)6

Н 30

Нарубіна , Є.

Я [Текст] : повість / Єва Нарубіна . – К. : Фенікс, 2016 . – 400 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

О 56

Ольжич, О.

      Вибрані  твори [Текст] / Олег Ольжич ; упоряд.   О. Зінкевич. вид2-ге . – К. : Смолоскип , 2009 . – 664 с.

 ЦБ, Ф. № 1, 3, 6, 8

84(4Укр)6

Р 91

Рухленко , Є.

      Палітра життя [Текст] / Є. Рухленко. – Краматорськ : Друкарський дім , 2017. – 2017. – 68 с.

 ЦБ, Ф. № 1

84(4Укр)6

С 88

Стус , В.

      Вибрані ТВОРИ [Текст] / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – 2- ге вид. –К. : Смолоскип , 2014. – 872 с.

(Шістдесятники) .

 ЦБ, Ф. № 1, 2, 3, 4, 5, 7

84(4Укр)6

С 96

Сьома , Роксолана.

       Голова [Текст]:  роман / Роксолана Сьома . – К. : Фенікс, 2016 .

 ЦБ

84(4Укр)6

У 45

Український  декламатор [Текст] : збірка віршів для молоді / упоряд. Н. і О. Зінкевичі; [передм. Р. Семківа]. 2-ге вид. – К. : Смолоскип, 2014. – 398 с.

 ЦБ, Ф. № 1, 2, 3, 6, 7  

84(4Укр)6

Ч 81

Чубач, Г. Т.

      Серед зневір і сподівань [Текст] : лірика / Ганна Танасівна Чубач . – К. : Пульсари, 2006. – 205 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

Ч 81

Чубач , Г.

      Українчики ідуть [Текст] : вірші / Ганна Чубач . – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан , 2015 . – 120 с. – (Українськи письменники – дітям).

ЦБ

84(4Укр)6

Ш 95

Шугай , О.

      Притча про хату або вертеп у раю [Текст] : роман / Олександер Шугай . – К. : Дніпро, 2011. – 912 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

Ш 95

Шугай , О.

      Притча про хату або через чужі пороги [Текст] : роман / Олександер Шугай. – К. : Дніпро, 2008. – 688 с.

 ЦБ

84(4Укр)6

Я 68

Яковенко, Л.

Українська абетка [Текст] / Любов Яковенко. – Харків : Чайка, 2012. – 64 с. – ( Завтра в школу).

 ЦБ

84(4Нім)

А 63

Амфт , Д.

Як полюбити павучка ? [Текст] / Діана Амфт ; пер. з нім. А. Мехед. – К. : Мастер-класс, 2013. – 25с.

 ЦБ

84(4Фра)

Д 96

Дюма , О.

      Зібрання творів [Текст] : [у 80 т.]. Т. 1 Три мушкетери : роман  / Олександр Дюма; пер. з фр. Р. Терещенка. – Львів : Каменяр : Оскарт ЛТД, 1995. – 604 с.

ЦБ, Ф.№ 1, 3, 6, 7

85.313(4Укр)

К 72

Костенко, В. І.

      Анатолій Пашкевич [Текст] : спогади / В. І. Костенко. – К. : Фенікс, 2016. – 336 с.

 ЦБ

85.314(4Укр)

К 43

Кириліна, І.

      Вінок з барвінку  [Ноти] : пісні для дітей / Ірина Кириліна. – К. : Музична Україна, 2016. – 128 с.

ЦБ

87.6

С 31

Сепетий, Д.

      Відкрите суспільство: етика та раціональність [Текст] / Дмитро Сепетий. – Смолоскип, 2007. – 358 с.

 ЦБ, Ф. № 2, 3, 4, 5