Реклама бібліотеки та бібліотечних послуг

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Організація соціокультурних заходів    
  Визначити тему, цільову аудиторію, відповідальні підрозділи та особи. Скласти план підготовки та проведення заходу, розробити сценарій, визначити виступаючих (консультантів, лекторів, користувачів). Інформаційно забезпечити проведення заходу: розробити та представити наочні форми роботи; оформити макет афіші, запрошення, підготувати прес-реліз, інформацію для ЗМІ. Підготувати приміщення та технічні засоби для проведення заходу, Розіслати запрошення, провести реєстрацію учасників: Участь у заході. Заповнити паспорт заходу.    
1. бесіда один
захід
1 год
2. літературна година один
захід
16-24 год
3. презентація, обговорення книги один
захід
24-32 год
4. літературно-художній вечір один
захід
32-40 год
5. вечір запитань і відповідей, усний журнал один
захід
32-40 год
6. дитячий ранок один
захід
24-32 год
7. вікторина один
захід
16 год
8 літературний конкурс один
захід
16-40 год
9 конкурс малюнку один
захід
8-16 год
10 гра-подорож один
захід
16-24 год
11 засідання клубу за інтересами один
захід
8 год
12 фестивалі один
захід
36-60 год
13 відеопрезентації один
захід
24-40 год
14 буктрейлери та відеоролики Один ролик 60 год
15 віртуальний урок один
захід
8-16 год
16 веб-огляди один
захід
8 год
17 веб-мандрівка один
захід
8 год
18 вечір поезії один
захід
40 год
19 читацька конференція один
захід
40 год.
20 мистецька година один
захід
16 год
21 літературні зустрічі один
захід
24-32 год
22 літературний калейдоскоп один
захід
16-24 год
23 дозвілева година один
захід
8-16 год
24 усний журнал один
захід
32 год
25 літературні обговорення один
захід
16-32 год
26 інформаційна година один
захід
8-16 год
27 Інтернет вікторина (конкурс, конференція) один
захід
80 год.
28 огляд літератури один
захід
16 год
29 літературні читання один
захід
40-80 год
30 мистецька година один
захід
8-16 год
31 круглий стіл один

захід

80 год
  Підготовка книжкових виставок    
32 Визначити тему, адресність, обсяг та хронологічні рамки. Підібрати документи, статистичний, фактографічний, фотоілюстративний матеріал, відповідні краєзнавчі документи. Розробити структуру виставки: назви розділів, підрозділів, цитати, звернення, систему посилань до ДБА. Підготувати список представлених документів. Організувати інформаційно-рекламну роботу щодо популяризації виставки. Підбити підсумки роботи, зробити запис в обліковій документації. Демонтувати виставку, повернути документи до місця постійного зберігання одна виставка 8-20 год
33 Фотосушки (домовленість з партнерами, волонтерами, збір інформації, оформлення додаткових матеріалів, знаходження місця організації та інше) одна виставка 100 год
  Підготовка до проведення рекламних заходів    
  Робота із засобами масової інформації (ЗМІ)    
34. Підготувати пакет документів (прес-реліз, запрошення, оголошення) для проведення масового заходу один захід 10 год
35. Підготувати статтю у газету, журнал; виступ на радіо, по телебаченню щодо діяльності бібліотеки одна стаття, виступ 8 год
36 Висвітлення роботи на сайті бібліотеки та в соціальних мережах одна публікація 1 год.
  Наочна реклама бібліотеки    
37 Підготувати плакат: розробити макет згідно з визначеною темою, адресністю, наповненням; затвердження макету, друк один плакат 40 год
38 Підготувати буклет (підбір фактографічних і статистичних матеріалів (у т.ч. в архівах), сканування фотографій, розробка тексту,  макетування, робота з редактором, затвердження, друк) один буклет 40 год
39 Провести екскурсію одна
екскурсія
1 год