Редакційно-видавнича діяльність бібліотеки

Таблиця 16

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Роботи, які виконуються на комп’ютері    
1. Ввести текст у комп’ютер (здійснити форматування документа: визначити параметри сторінки, розміри інтервалів, кегль шрифтів тощо) одна
сторінка
15 хв
2. Набрати таблицю одна
сторінка
20 хв
3. Набрати бібліографічний запис один запис 5 хв
4. Внести редакційні правки одна сторінка 5 хв
5. Роздрукувати текст на принтері* одна
сторінка
5 хв
6 Редагування текстів у відповідності до чинних літературних норм творів (віршів) місцевих поетів один авторський аркуш 30 год.