ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ РОБОЧОГО ЧАСУ БІБЛІОТЕКИ

19 Жовтня 2015 - 15:55

          Планування – невід’ємна складова управління бібліотекою, яка спрямована на визначення її перспективних завдань та організацію поточної роботи.

         План діяльності бібліотеки – це система  взаємопов’язаних, об’єднаних загальною метою планових завдань, які визначають порядок, терміни  і послідовність виконання робіт, проведення різноманітних заходів.

         При плануванні необхідно виходити, перш за все, із суспільної місії бібліотеки, ставлячи перед нею стратегічні цілі, акцентуючи увагу на пріоритетних  і поточних завданнях, тісно пов’язаних з її статутними функціями, окреслюючи напрями діяльності, чітко формуючи  тематику,  зміст..

       Приступаючи до планування, також необхідно визначити:

         – форми і методи роботи;

         – її обсяги, що відображаються в системі планових показників.

         Основним і обов’язковим для усіх бібліотек є річний план. Його підготовка потребує великої продуманої роботи. Процес написання річного плану починається восени з переглядання планово-звітної документації за минулий рік, ознайомлення з матеріалами щодо досвіду роботи інших бібліотек, професійною пресою, рекомендаціями методичного відділу і вивчення календаря знаменних і пам’ятних дат на наступний рік.

         Важливою проблемою річного планування є обгрунтування обсягу роботи бібліотеки. Визначення бюджету робочого часу і його витрат допомагає не тільки правильно розрахувати обсяг роботи, але й рівномірно розподілити його між структурними підрозділами та окремими працівниками для бібліотек, які мають структуру і, відповідно, штат. Для того, щоб робочий час відповідав фактичним можливостям бібліотеки, потрібно попередньо визначити його бюджет, тобто кількість днів ( годин ), які працівники повинні відпрацювати протягом року, за умови дотримання  ст. 50, 67 і 73 КЗпП України.

         Для прикладу наводимо методику розрахунку реального річного бюджету робочого часу працівників, для яких встановлено 5 – ти денний робочий тиждень з 2-ма вихідними днями.

         Тривалість робочого часу працівників бібліотеки складає 40 годин на тиждень ( частина перша ст. 50 КЗпП України ).

         Із загальної кількості днів року вираховуються такі показники:

кількість вихідних днів; та чисельність святкових днів в 2016 році  – 10 днів.

Наприклад:

 у 2016 році 366 днів, із них 105 – вихідні, 10святкових.

Здійснимо необхідні розрахунки :

         366 – 105 – 10 = 251 робочий день;

         251 робочий день * 8 годин = 2008 годин;

       Таким чином, попередній річний бюджет робочого часу 1 працівника  у 2016 році складає 2008 годин.

       При плануванні  річної  роботи на 1 працівника, за Законом України “Про відпустки”, від загальної кількості робочих днів ( годин ) особа, яка відповідає за складання річного плану роботи бібліотеки, повинна вирахувати кількість робочих днів і годин залежно від місяця, у якому буде надано:

– щорічну основну відпустку (ст.6 Закона України “Про відпустки”) – тривалістю 24 календарних дні з урахуванням вихідних.

            24 – 4 ( вихідні дні) =20 днів

           2008 – 160  =1848 годин

– додаткову відпустку  – тривалістю (для завідувача) 4 календарних дні відповідно до встановленого переліку посад, робіт та професій;

             1848 – 32=1816 години

             1816 – 40 годин (лікарняні) = 1776 годин

         – додаткову відпустку у зв’язку з навчанням в учбових закладах  ( ст.15 Закону України “Про відпустки”, ст. 216, 217 КЗпПУ);

           1776 – 320 (кількість днів учбової відпустки) = 1456 годин

         Планування з урахуванням норм виробітку складається таким чином:

          – визначається річний бюджет робочого часу;

         – визначаються основні показники роботи, що відображають усі бібліотечні процеси і норми на їх виконання;

         – визначаються річний обсяг роботи за кожним напрямом і трудовитрати;

         – звіряються розраховані потреби робочого часу, який необхідний на виконання запланованого обсягу робіт, з фондом реального річного бюджету робочого часу і, при необхідності, здійснюється відповідне коригування.