Норми робочого часу бібліотекаря

27 Жовтня 2015 - 15:07

Типові норми

часу на основні процеси бібліотечної роботи

 

І. Загальна частина

 

1.1  Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи (далі — Норми) призначені для визначення штатної кількості працівників центральної бібліотеки, бібліотек – філій , планування роботи  бібліотек, видачі нормованих завдань.

1.2. В основу розробки власних бібліотечних Норм покладено Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи затверджені Міністерством культури і туризму України від 29.12.2008 року № 1631/0/16-08.

1.3. Норми встановлено на такі напрями діяльності бібліотек:

  • поповнення бібліотечного фонду;
  • бібліотечна обробка та каталогізування документів;
  • організація бібліотечного фонду;
  • надання послуг користувачам;
  • інформаційно-бібліографічна робота;
  • надання довідково-бібліографічних послуг;
  • методично-організаційна робота;
  • реклама бібліотеки та бібліотечних послуг;
  • редакційно-видавнича;
  • робота з організації праці та управління.

1.4. На роботи з розробки програм, методик, методико-бібліографічних посібників за одиницю вимірювання прийнято один документ або один авторський аркуш. Норми встановлено у годинах, хвилинах, секундах на одну одиницю вимірювання.

1.5. Бібліотеки-філії та відділи обслуговування ЦБ мають дотримуватися відповідних норм.

 

ІІ. Норми часу
на основні процеси бібліотечної роботи

    1. Поповнення бібліотечного фонду

    2. Бібліотечна обробка та  каталогізування документів

    3. Організація бібліотечного фонду

    4. Надання послуг користувачам

    5. Надання довідково-бібліографічних послуг

    6. Дослідницька діяльність бібліотеки

    7. Реклама бібліотеки та бібліотечних послуг

    8. Редакційно-видавнича діяльність бібліотеки

    9. Робота з організації праці та управління