Надання довідково-бібліографічних послуг

5.1  Довідково-інформаційна робота

Таблиця 8

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА)    
  Переглянути і відібрати документи з поточних надходжень для розпису та внесення до ДБА:    
1. збірники один збірник 20 хв
2. журнали один журнал 10 хв
3. газети одна газета 5 хв
4. бібліографічні посібники один
запис
1 хв
  Аналітичний розпис журнальних, газетних статей, збірників, бібліографічних посібників    
  Ознайомитися зі змістом статті, скласти бібліографічний опис    
  Кількість елементів бібліографічного запису:    
5. 4-6 один
запис
6 хв
6. 7-9 один
запис
7 хв
7. Переглянути документ, скласти анотацію одна
анотація
15 хв
  Робота в автоматизованому режимі    
  Формування баз даних статей з періодичних видань, збірників. Введення бібліографічних записів в базу даних    
8. Заповнення відповідних полів бібліографічного запису одне поле 30 с
  Здійснити редагування баз даних бібліографічних записів статей з періодичних видань, збірників:    
9. поточне редагування один документ 3 хв
10. вибіркове генеральне редагування за певним полем бібліографічного запису один документ 7 хв
  Організація та редакція  систематичної картотеки статей (СКС)    
11. Переглянути та відібрати картки для занесення до СКС.

Систематизувати та  розставити картки у зворотній хронології

одна
картка
3 хв
12. Написати і розставити роздільники один роздільник 2 хв
13. Деталізувати розділи, ввести предметні рубрики, написати і розставити нові роздільники один роздільник 2 хв
14. Вилучити із СКС картки на застарілі документи, перевести їх в архівну частину (вилучити) одна
картка
3 хв
15 Ведення тематичних картотек одна картотека 50 год
  Організація тематичних тек газетних вирізок    
16. Переглянути газети та відібрати статті за темою, підготувати та систематизувати вирізки

 

одна
вирізка
5 хв
17. Створити тематичну теку: зробити специфікацію статей або їх ксерокопій, наклеїти на теку книжковий формуляр, дати назву, заіндексувати, зробити бібліографічний опис для розміщення у ДБА одна
тека
25 хв

 

 

 

 

 

5.2. Довідково-бібліографічні послуги

Таблиця 9

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Приймання бібліографічних запитів    
1. Прийняти бібліографічний запит. Уточнити тему, цільове і читацьке призначення один
запит
3 хв
2. Визначити глибину пошуку: джерела, хронологічні межі пошуку інформації та її носії один
запит
3 хв
  Виконання тематичної довідки    
3. Уточнити тему, здійснити пошук і відбір документів. Скласти бібліографічний опис одна
довідка
10 хв
  Виконання адресної бібліографічної довідки    
4. Встановити наявність чи місце знаходження документа у фонді бібліотеки один документ 2 хв
  Виконання уточнюючої бібліографічної довідки    
5. Встановити та (або) уточнити елементи бібліографічного опису, які відсутні, неповні або неточно подані у запиті користувача один документ 6 хв
6. Надати повний бібліографічний опис документа при оформленні письмових бібліографічних списків один документ 5 хв
  Виконання фактографічної довідки    
7. Встановити конкретні відомості про ті або інші об’єкти, події, процеси, дати одна довідка 20 хв
  Облік бібліографічних довідок    
8. Систематизувати довідки за типами, зареєструвати в облікових документах, які прийняті у бібліотеці одна
довідка
2 хв

 

9. Відібрати актуальні (складні) письмові довідки для Архіву виконаних довідок, проставити індекс, зробити опис для картотеки виконаних довідок одна
довідка
8 хв
  Надання консультаційної допомоги біля довідково-бібліографічного апарату    
10. Підготувати і провести групову консультацію (заняття) про користування ДБА одна консультація 60 хв
11 Бібліотечно-бібліографічний урок один урок 4 год
12 Бесіди по культурі читання одна бесіда 4 год
13 Бібліотечно-бібліографічні заняття одне заняття 4 год

 

5.3. Бібліографічне інформування

Таблиця 10

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Інформаційне забезпечення абонентів в системі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ)    
  Групове (індивідуальне) інформування читачів (абонентів)    
1. Визначити коло абонентів та їхні інформаційні потреби (запити): провести анкетування, опитування, сформулювати теми інформування, скласти картотеку абонентів

 

один абонент 1 год
2. Переглянути і відібрати літературу відповідно до тематики запитів, зробити бібліографічний опис, систематизувати, скласти інформаційний список, зробити позначки в картотеці абонентів групового інформування, відправити абонентам

 

один список 30 хв
3. Повідомити про наявність нових надходжень за темою усно (по телефону)

 

одне повідомлення 10 хв
  Підготовка бібліографічних оглядів літератури

 

   
4. Підготовка тематичного огляду літератури.

Відібрати нові надходження згідно визначеної теми. Підготувати короткі анотації. Вибудувати логічний виклад матеріалу. Провести огляд

 

один огляд  (до 10 видань) 14 год
5. Підготувати огляд літератури нових надходжень: ознайомитись із змістом нових документів, систематизувати матеріал, підготувати текст, провести огляд

 

один огляд  (до 10 видань 10 год
  Підготовка тематичного перегляду літератури

 

   
6. Визначити тему перегляду, скласти текст оголошення (афіші). Переглянути та відібрати документи, замовити та одержати їх в структурних підрозділах. Розробити рубрики перегляду, під-готувати місце експозиції, розставити літературу. Демонтувати перегляд та повернути літературу у структурні підрозділи

 

один перегляд (до 50 видань) 10 год
  Організація та проведення Дня інформації, Дня бібліографії    
7. Визначити цільову аудиторію, мету та  тему Дня інформації (Дня бібліографії). Забезпечити відбір та систематизацію документів визначеної тематики. Вирішити організаційні питання (дата та план проведення, розробка рекламних оголошень, звернень, повідомлення зацікавлених організацій, запрошення спеціалістів, консультантів тощо). Розробити та оформити наочні форми популяризації літератури (виставки, перегляди). Підготувати тексти бібліографічних оглядів, консультацій тощо. Провести День інформації (День бібліографії) згідно плану. Зробити аналіз ефективності заходу: кількість відвідувачів, книговидача, опрацювання анкет та ін. один
захід
36 год
  Організація та проведення Дня спеціаліста    
8. Визначити цільову аудиторію, мету та тему заходу, форму проведення (стаціонарна, виїзна), переглянути і відібрати документи, скласти план проведення, рекламні оголошення, узгодити програму із замовниками, зацікавленими організаціями, підготувати перегляди літератури, тематичні виставки за спеціальністю, бібліографічні огляди, замовити лекції та ін., запросити спеціалістів, організувати чергування бібліографів, консультантів-спеціалістів, провести захід, зробити аналіз ефективності заходу один
захід
50 год