Бібліотечна обробка та каталогізування документів

Таблиця 2

Номер норми Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру Норма часу
1. 2. 3. 4.
  Звірення документів, що надійшли, з каталогами    
1. Перевірити за службовим каталогом (обліковим) наявність документа у фонді. У випадку повної ідентичності проставити на каталожній картці інвентарний номер отриманого документа, перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр одна назва 3 хв
2. Перевірити за службовим каталогом наявність багаторівневого бібліографічного запису на видання, що продовжується, або серіальне видання. У випадку відповідності позначити над-ходження певного тому, частини випуску.

Проставити інвентарний номер, зробити інші бібліотечні позначки. Перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр

один документ 4 хв
3. Оформити друковану картку, написати інвентарний номер, шифр одна картка 2 хв
  Формування бібліографічного запису    
4. Скласти основний бібліографічний запис за відсутності друко-ваної картки на документ: (ознайомитися з документом, скласти запис, зробити бібліотечні позначки) один запис 5-11 хв
5. Скласти додатковий опис  до основного бібліографічного запису одна
картка
4 хв
6. Ознайомитися з документом. Скласти аналітичний запис одна картка 4 хв
7. Скласти картку посилань до основного бібліографічного запису одна картка 2 хв
  Підготовка до індексування документів для каталогів    
8. Підібрати картку з бібліографічним описом до документа, звірити і вкласти в документ один запис 40 с
9. Розподілити документи за галузями знань (за тематикою) одна
назва
1 хв
  Систематизація документів    
10. Визначити авторський знак документа за авторськими таблицями одна
назва
1 хв
11. Відредагувати шифр: перевірити правильність індексу, авторського знаку одна
назва
2 хв
  Організація та ведення абеткових каталогів    
12. Підібрати картки за алфавітом заголовків або назв одна картка 30 с
13. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна картка 1 хв
14. Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, написання додаткових карток та карток із посиланнями, виправити помилки одна картка 1 хв 20 с
15. Написати роздільник. Зазначити літеру, склад, назву організації або установи, прізвище, ім’я, по батькові автора один роздільник 1 хв 30 с
16. Розміщення роздільників: підібрати за алфавітом, поставити, закріпити стержень один роздільник 2 хв
17. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді одна етикетка 2хв
  Організація та ведення систематичних каталогів    
18. Підібрати картки за класифікаційними індексами, усередині розділу – за алфавітом заголовків або назв одна
картка
1 хв
19. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна
картка
1хв
20. Редагування каталогу: перевірити правильність наповнення розділів за змістом, індексами і розстановкою, виправити помилки  одна
картка
1 хв 20 с
21. Підготувати роздільник: підібрати роздільники за кольоровою гамою, вирізати згідно потрібної форми за певним розміром. Написати (надрукувати) роздільник: зазначити класифікаційний індекс, назву розділу або підрозділу, посилання, відсилання один

роздільник

3 хв
22. Розміщення роздільника: підібрати за індексами, поставити, закріпити стержень один

роздільник

1 хв
23. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді одна етикетка 2 хв
  Організація облікового каталогу    
24. Підібрати картки за рубриками, усередині рубрик – за алфавітом заголовків або назв одна
картка
1 хв
25. Розставити в каталозі попередньо підібрані картки одна
картка
1 хв
26. Редагування каталогу: перевірити правильність посилань, рубрик одна
картка
1 хв
27. Написати роздільник. Зазначити рубрику, посилання один

роздільник

3 хв
28. Розміщення роздільника: визначити місце, поставити, закріпити стержень один

роздільник

2 хв
29. Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді одна етикетка 2 хв
  Організація і ведення електронного каталогу (ЕК)    
30. Звірити документи, що надійшли, на наявність запису в ЕК один
документ
2 хв
31. Приписати дублети у каталог: проставити інвентарні номери та інші елементи форми вводу (відповідно до АІБС, що діє у бібліотеці) один
документ
2 хв
  Формування каталогового запису для ЕК. Заповнення відповідних полів:    
32. до 10 елементів один
запис
5 хв
33. 10–20 елементів один
запис
10 хв
34. 21–50 елементів один
запис
30 хв
35. більше 50 елементів один
запис
60 хв
36. Введення (сканування) переліку творів (статей), що ввійшли до збірки одна сторінка 10-15 хв
37. Формування та редагування авторитетних файлів/контрольованих словників одна сторінка 30 хв
38. Редагування бібліографічного запису ЕК. Внесення змін одна сторінка 3 хв
  Вилучення карток або зняття інвентарних номерів з каталогів    
39. Звірити каталожну картку на ідентичність з талоном-індикатором (списком) на документ, що вилучається. Вилучити каталожну картку на останній примірник документа. Викреслити інвентарний номер списаного дублетного примірника, вказати дату та номер акту одна

картка

4 хв
40. Вилучити з ЕК бібліографічний запис або інвентарний номер на документ, що вилучається з фонду бібліотеки один
запис
1 хв 25 с
  Технічна обробка документа    
  Наклеїти на документі:    
41. кишеньку один
документ
30 с
42. ярлик один
документ
30 с
43. аркуш терміну повернення один
документ
20 с
  Написати шифр:    
44. на документі один
документ 
30 с
45. на ярлику один
документ 
35 с
46. Заповнити (роздрукувати) книжковий формуляр: зазначити шифр, інвентарний номер, заголовок, назву, ціну, рік видання документа один книжковий

формуляр

1 хв
47. Заповнити (роздрукувати) картку-індикатор: зазначити інвентарний номер, заголовок, назву, шифр розстановки документа один

індикатор

1 хв
48. Роздрукувати каталожну картку на документ одна

картка

2хв
49. Продублювати картки з бібліографічним записом згідно з визначеним тиражем одна

картка

1хв
50. Розподілити каталожні картки на нові надходження для розміщення у відповідних бібліотечних каталогах одна

картка

30с
51. Заповнити (роздрукувати) відомість на передачу партії нових надходжень одна
відомість
3-5 хв