17 Січня 2019 - 12:51

Ілюстрована історія України із додатками та доповненнями [Текст] / М.С. Грушевський; укладачі : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк : ВКФ «Бао», 2008. – 736 с. : іл.

В цьому виданні видатного українського історика зображено становлення й розвиток народу, економіки, культури та державності України. Перша російська публікація книги (Санкт-Петербург, 1913) доповнена новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921), також нарисом сучасного історика В. Верстюка.

Книга приваблює яскравим художнім стилем і читається, як захоплюючий літературний твір. Рекомендується всім, хто цікавиться багатою історією України.

Історія України [Текст]: джерельний літопис / за ред. В. І. Червінський; М. І. Обушний. – К.: КВІЦ, 2012. – 832.: іл.

Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.

Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

Кульчицький С. В., Мицик Ю.А., Власов В. С.

Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 528 с.

У довіднику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення з позицій сучасної науки. Структура видання поєднує високу інформативність із простотою, логічністю й дохідливістю викладу. Текстовий матеріал належно ілюстрований. Довідник має карти до основних періодів історії України. Для зручності користування наприкінці книги вміщено покажчик назв основних подій, постатей, понять і термінів.

Українська нація : шлях до самовизначення [Текст] : [монографія] / М.М. Вівчарик, П.Т. Панченко, В.І. Чмихова. – К. : Вища школа, 2001. – 287 с.

Автори цієї книги чи не вперше сміливо й чесно на багатому фактичному матеріалі переконливо доводять, що українська нація – це реальність, яку не треба заперечувати, а з якою слід рахуватися. Видання допоможе глибше зрозуміти родовід і духовні витоки нації та усвідомити драматичну історію українського народу.

Сторінки історії України [Текст]: Нариси. статті/ Упоряд. Й.Л. Рисіч. – Дніпропетровськ: Січ, 1992. – 94с.

У книзі висвітлюються сторінки історії України і сучасного суспільно-політичного процесу, які до оголошення державної незалежності були недоступними широким верствам населення.
Книга побудована за принципом питань-відповідей і розрахована на масового читача, в тому числі на учнів старших класів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.


Історія України: джерельний літопис [Текст] / за ред. Червінського В. – К., 2008. – 799 с.

На сторінках книги вміщено документи та матеріали, які висвітлюють важливі події в історії України, починаючи з найдавніших часів. У виданні представлено найрізноманітніші типи історичних джерел: уривки з літописів, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць та княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт і т. п.


Україна. Віхи історії [Текст] / Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. – К.: Мистецтво, 2011. – 432 с.: іл.

У виданні, присвяченому десятиліттю незалежності України, в концентрованій формі відтворено основні віхи української історії. У більш ніж тисячолітній ретроспективі показано історичні шляхи українського народу до нацонально-державної самостійності і суверенітету. Засобами візуального відтворення висвітлено
найголовніші події та процеси української історії, представлено визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти і культури.

Репродуктуються як добре знані, так і маловідомі ілюстративні матеріали, значна частина яких друкується вперше.

Нагаєвський, І. Історія Української держави двадцятого століття [Текст]/ І. Нагаєвський. – К. :Український письменник, 1993. – 413с.

Книга доктора Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції,висвітлює події в Україні часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917-1921рр.). на основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі автор розгортає картину боротьби за державність України в усій її складності і суперечливості. ,Думка автора полягає в тому, що Україна могла стати незалежною державою ще тоді.

Новий довідник: Історії України [Текст]. – К.: ТОВ “КАЗКА”, 2005. – 736с.

«Новий довідник: Історія України» подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого. Видання розраховане на широке коло користувачів, спосіб викладу та оптимальний обсяг матеріалу вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.